Versekering vir Boere
Dienste & voordele

Laat ons jou inkomstebron beskerm

Ons het vir jou ’n oplossing, ongeag watter gespesialiseerde landbouversekering jy nodig het.

  • agriplus – Spesialis landbou-bate versekeringsoplossings vir jou persoonlike bates-, sowel as vir jou boerdery bedrywighede, motors, toerusting en vee.

  • agricrop/agrioes Vir oesversekering met ’n duidelike onderskeid tussen direkte risiko’s en sistemiese risiko’s.

  • agriwine/agriwynVir buigsame versekeringsdekking wat vir die spesifieke versekeringsbehoeftes van die wynbedryf voorsiening maak.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Related links

 


 

 Get insured with Mutual & Federal

 
Benefits of exceptional insurance cover that meets your personal, business or agricultural needs, call us now on 0860 22 55 63 or submit your details above and we’ll call you back.
 

© Copyright 2013. All rights reserved. Terms of use Disclaimer Authorised Financial Services Provider FSP (12)