AgriOes
agrioes

Die  agrioes-versekeringsoplossing  is   buigsaam   genoeg  om  jou  spesifieke  oesversekerings-behoeftes te dek en bied omvattende beskerming.

​  Dekking met ’n verskil

agrioes bied omvattende oesversekeringsdekking met ’n duidelike onderskeid tussen direkte en sistemiese risiko’s:

In die direkte risiko-afdeling word dekking verleen teen die volgende risiko’s: 

     
 
 

Hael

Chemiese spuitskade

 

Brand

Transito

 

Ryp (voorwaardes geld)

 

Oeste wat in hierdie afdeling verseker kan word, sluit in: mielies, sonneblom, graansorghum, sojabone, droë bone, koring en gars.

Ingevolge sistemiese risiko’s kan dekking verleen word teen die verlies van opbrengsmassa as gevolg van:

 

  • Droogte en oormatige hittegolwe (besproeiingsgewasse uitgesluit)

  • Ryp

  • Oormaat reën

  • Onbeheerbare plantsiektes en peste

  • Windskade

  • Gevolgskade as gevolg van hael

 

Oeste wat in hierdie afdeling verseker kan word, sluit in: mielies, sonneblom, graansorghum, sojabone, droë bone en koring.

Benewens die verlies in  opbrengsmassa, word verliese weens afgradering van koring en mielies ook gedek.

Haeldekking is ook beskikbaar teen verskillende skadeloosstellingsopsies, wat dit vir jou bekostigbaar maak om oesversekering te bekom na gelang van jou individuele omstandighede en behoeftes.

Om agrioes-dekking te kry wat beskerm wat vir jou belangrik is, kontak jou makelaar of skakel jou naaste streekkantoor

 

 


 

 Related Links

 


 

 Get insured with Mutual & Federal

 
Benefits of exceptional insurance cover that meets your personal, business or agricultural needs, call us now on 0860 22 55 63 or submit your details above and we’ll call you back.
 

© Copyright 2013. All rights reserved. Terms of use Disclaimer Authorised Financial Services Provider FSP (12)