AgriPlus
agriplus

Vir landboubate versekerings-oplossings wat beskerm wat vir jou belangrik is, kontak u makelaar, een van ons streekskantore naaste aan u of stuur vir ons jou besonderhede, dan skakel ons jou terug.

     
 
 

Huisieienaars

Brand en Diefstal
Huisinhoud
Geboue omvattend
 

Motor

  Personal and Business All Risks

 
Kantoorinhoud
  Elektroniese toerusting
 
Besigheidsonderbrekings
Motorbote, seiljagte en klein vaartuie
 
Onklaarraking van masjienerie
    Geld
 
Rekeninge ontvangbaar
 

Glas

 
Getrouheidswaarborg

Transito

 
 Kudde
Stamboekdiere
 
Toevallige skade
Wergewersaanspreeklikheid
 


Oorkoepelende en uitgebreide aanspreeklikheid

             

 
 
Persoonlike ongevalle, groep persoonlike ongevalle en verklaarde voordele
 
Persoonlike aanspreeklikheid, uitgebreide persoonlike regsaanspreekliheid en gemeenregtelike aanspreeklikheid
Besproeiingstelsels en spilpunte

Om agriplus-dekking te kry wat beskerm wat vir jou belangrik is, kontak u makelaar, een van ons streekskantore naaste aan u of stuur vir ons jou besonderhede, dan skakel ons jou terug.


 

 


 

 Related Links

 


 

 Get insured with Mutual & Federal

 
Benefits of exceptional insurance cover that meets your personal, business or agricultural needs, call us now on 0860 22 55 63 or submit your details above and we’ll call you back.
 

© Copyright 2013. All rights reserved. Terms of use Disclaimer Authorised Financial Services Provider FSP (12)