AgriWyn
agriwyn

​  Beskerm jou besigheid

agriwyn is buigsame versekeringsdekking wat vir die spesifieke behoeftes van produsente in die wynbedryf voorsiening maak. 


  Omvattende dekking

Dekking kan gereël word vir enige van of al die volgende:

 

Huiseienaars (Geboue)

Brand en diefstal

 

Huisinhoud

Geboue

 

Motorvoertuie

Persoonlike en Besigheid Alle Risiko's

 

Kantoorinhoud

Elektroniese toerusting

 

Besigheidsonderbrekings

Motorbote, seiljagte en klein vaartuie

 

Onklaarraking van masjienerie

Geld

 

Rekeninge ontvangbaar

Glas

 

Getrouheidswaarborg

Transitorisiko's

 

Toevallige skade

Wergewersaanspreeklikheid

 

Oorkoepelende en uitgebreide aanspreeklikheid

 

Persoonlike ongevalle, groep persoonlike ongevalle en verklaarde voordele

 

Persoonlike aanspreeklikheid, uitgebreide persoonlike regsaanspreekliheid en gemeenregtelike aanspreeklikheid

Verder kan dekking ook gereël word vir dienstewyn, verskillende entiteite in die wynbedryf, waardasie/prys van wyn volgens individuele behoeftes, en ook vir jou wyntenke en houers op ’n eerste verlies-grondslag.

Om agriwyn-dekking te kry wat beskerm wat vir jou belangrik is, kontak jou makelaar of skakel ons by 012 860 8500.

 

 
 

 


 

 Related Links

 


 

 Get insured with Mutual & Federal

 
Benefits of exceptional insurance cover that meets your personal, business or agricultural needs, call us now on 0860 22 55 63 or submit your details above and we’ll call you back.
 

© Copyright 2013. All rights reserved. Terms of use Disclaimer Authorised Financial Services Provider FSP (12)